Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

31°

-

11

Februari

53%

31°

-

10

Mars

55%

32°

-

9

April

60%

32°

-

9

Maj

55%

31°

-

14

Juni

44%

30°

-

17

Juli

47%

29°

-

16

Augusti

48%

30°

-

15

September

50%

30°

-

14

Oktober

51%

30°

-

15

November

57%

31°

-

13

December

55%

31°

-

12