Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

30°

-

2

Februari

68%

30°

-

1

Mars

70%

32°

-

2

April

71%

33°

-

4

Maj

58%

33°

-

12

Juni

48%

31°

-

18

Juli

48%

30°

-

23

Augusti

39%

30°

-

25

September

46%

30°

-

21

Oktober

53%

31°

-

15

November

59%

31°

-

9

December

60%

30°

-

4