Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

31°

-

4

Februari

67%

32°

-

3

Mars

69%

33°

-

4

April

71%

35°

-

5

Maj

59%

35°

-

12

Juni

49%

33°

-

17

Juli

49%

32°

-

21

Augusti

42%

31°

-

23

September

47%

32°

-

20

Oktober

54%

32°

-

15

November

56%

32°

-

10

December

59%

31°

-

6