Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

31°

-

5

Februari

66%

31°

-

4

Mars

68%

33°

-

4

April

71%

34°

-

6

Maj

59%

35°

-

13

Juni

49%

33°

-

18

Juli

49%

32°

-

21

Augusti

42%

31°

-

23

September

47%

32°

-

20

Oktober

54%

32°

-

16

November

56%

31°

-

11

December

58%

31°

-

7