Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

31°

-

2

Februari

69%

32°

-

2

Mars

70%

33°

-

3

April

72%

35°

-

5

Maj

59%

35°

-

12

Juni

49%

33°

-

17

Juli

49%

32°

-

21

Augusti

42%

31°

-

24

September

48%

32°

-

20

Oktober

55%

32°

-

14

November

58%

32°

-

9

December

61%

31°

-

4