Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

31°

-

12

Februari

52%

31°

-

10

Mars

55%

32°

-

9

April

62%

33°

-

9

Maj

56%

32°

-

14

Juni

45%

31°

-

18

Juli

48%

31°

-

16

Augusti

50%

31°

-

15

September

51%

31°

-

15

Oktober

52%

32°

-

16

November

56%

32°

-

14

December

53%

32°

-

12