Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

27°

27°

17

Februari

49%

28°

27°

14

Mars

55%

29°

27°

13

April

62%

30°

28°

11

Maj

55%

30°

29°

15

Juni

44%

29°

29°

20

Juli

45%

28°

29°

20

Augusti

45%

29°

29°

19

September

46%

29°

29°

20

Oktober

47%

29°

29°

20

November

50%

29°

29°

18

December

49%

28°

28°

17