Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

30°

27°

13

Februari

52%

30°

27°

10

Mars

56%

31°

28°

8

April

64%

32°

28°

7

Maj

57%

33°

29°

12

Juni

46%

32°

30°

18

Juli

47%

32°

29°

17

Augusti

48%

32°

29°

17

September

49%

32°

29°

17

Oktober

50%

32°

29°

17

November

51%

32°

29°

15

December

50%

31°

28°

13