Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

31°

27°

5

Februari

62%

31°

26°

4

Mars

67%

32°

27°

4

April

70%

33°

28°

4

Maj

60%

33°

29°

10

Juni

48%

31°

29°

19

Juli

43%

30°

29°

21

Augusti

43%

30°

29°

20

September

47%

30°

29°

19

Oktober

52%

31°

29°

18

November

54%

31°

28°

12

December

54%

31°

27°

7