Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

31°

-

11

Februari

52%

31°

-

9

Mars

54%

32°

-

8

April

61%

32°

-

8

Maj

55%

32°

-

14

Juni

44%

30°

-

17

Juli

47%

30°

-

16

Augusti

48%

30°

-

16

September

50%

31°

-

15

Oktober

51%

31°

-

16

November

55%

31°

-

14

December

54%

31°

-

12