Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

31°

28°

11

Februari

52%

31°

28°

9

Mars

54%

32°

29°

8

April

62%

33°

29°

8

Maj

55%

32°

30°

13

Juni

44%

31°

29°

18

Juli

47%

31°

29°

16

Augusti

48%

31°

29°

16

September

50%

31°

29°

16

Oktober

51%

31°

29°

16

November

54%

32°

29°

14

December

53%

31°

29°

12