Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

30°

28°

12

Februari

51%

31°

28°

10

Mars

54%

32°

29°

8

April

63%

32°

29°

8

Maj

55%

32°

30°

13

Juni

44%

31°

29°

19

Juli

46%

31°

29°

18

Augusti

47%

31°

29°

17

September

49%

31°

29°

17

Oktober

49%

31°

29°

17

November

52%

31°

29°

15

December

51%

31°

29°

13