Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

28°

-

12

Februari

58%

30°

-

8

Mars

62%

31°

-

7

April

69%

32°

-

7

Maj

57%

32°

-

12

Juni

48%

31°

-

17

Juli

46%

30°

-

18

Augusti

42%

30°

-

18

September

45%

30°

-

19

Oktober

49%

30°

-

19

November

52%

30°

-

17

December

49%

28°

-

16