Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

71%

29°

-

2

Februari

72%

30°

-

1

Mars

72%

31°

-

2

April

72%

32°

-

5

Maj

60%

32°

-

14

Juni

49%

31°

-

18

Juli

48%

30°

-

22

Augusti

42%

29°

-

24

September

49%

30°

-

20

Oktober

59%

30°

-

12

November

65%

30°

-

6

December

64%

29°

-

2