Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

28°

-

12

Februari

59%

29°

-

9

Mars

64%

31°

-

10

April

69%

33°

-

10

Maj

64%

34°

-

14

Juni

54%

34°

-

15

Juli

54%

33°

-

16

Augusti

48%

33°

-

17

September

53%

32°

-

16

Oktober

56%

31°

-

17

November

51%

29°

-

18

December

48%

28°

-

15