Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

28°

25°

5

Februari

70%

29°

25°

3

Mars

70%

31°

26°

3

April

69%

32°

28°

3

Maj

63%

33°

29°

9

Juni

51%

32°

30°

15

Juli

52%

32°

29°

16

Augusti

48%

31°

29°

19

September

51%

31°

29°

15

Oktober

61%

31°

28°

10

November

59%

30°

27°

9

December

55%

29°

26°

7