Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

30°

28°

16

Februari

50%

30°

28°

14

Mars

54%

31°

28°

13

April

60%

31°

28°

13

Maj

54%

31°

29°

17

Juni

44%

30°

29°

18

Juli

48%

30°

29°

17

Augusti

48%

30°

29°

15

September

50%

30°

29°

16

Oktober

50%

30°

29°

17

November

54%

30°

29°

16

December

51%

30°

28°

15