Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

29°

28°

13

Februari

52%

29°

28°

12

Mars

53%

30°

28°

11

April

58%

30°

29°

11

Maj

52%

29°

29°

16

Juni

43%

28°

29°

18

Juli

45%

28°

29°

17

Augusti

46%

28°

29°

16

September

48%

28°

29°

15

Oktober

49%

29°

29°

16

November

56%

29°

29°

15

December

53%

29°

28°

14