Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

30°

27°

11

Februari

53%

30°

27°

9

Mars

60%

31°

28°

7

April

67%

33°

28°

6

Maj

59%

33°

29°

8

Juni

48%

32°

30°

15

Juli

46%

31°

29°

16

Augusti

47%

32°

29°

14

September

47%

32°

29°

16

Oktober

51%

31°

29°

17

November

51%

31°

29°

15

December

52%

30°

28°

13