Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

29°

27°

12

Februari

51%

29°

27°

9

Mars

58%

30°

27°

8

April

65%

31°

28°

7

Maj

57%

31°

29°

10

Juni

46%

31°

29°

16

Juli

45%

30°

29°

17

Augusti

45%

30°

29°

15

September

46%

30°

29°

17

Oktober

50%

30°

29°

18

November

50%

30°

29°

16

December

50%

29°

28°

14