Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

30°

26°

3

Februari

62%

31°

26°

2

Mars

67%

33°

27°

2

April

70%

34°

29°

3

Maj

58%

34°

30°

9

Juni

49%

32°

30°

16

Juli

48%

31°

29°

20

Augusti

41%

31°

29°

20

September

45%

31°

29°

18

Oktober

50%

31°

29°

16

November

54%

31°

28°

11

December

54%

30°

27°

6