Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

28°

-

9

Februari

63%

30°

-

5

Mars

67%

32°

-

5

April

70%

34°

-

5

Maj

65%

35°

-

10

Juni

54%

34°

-

14

Juli

54%

33°

-

14

Augusti

48%

33°

-

16

September

53%

33°

-

15

Oktober

58%

31°

-

15

November

50%

30°

-

16

December

47%

28°

-

12