Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

30°

-

5

Februari

65%

31°

-

3

Mars

68%

33°

-

4

April

71%

34°

-

5

Maj

58%

34°

-

12

Juni

49%

32°

-

18

Juli

49%

32°

-

21

Augusti

41%

31°

-

23

September

46%

31°

-

20

Oktober

52%

31°

-

16

November

55%

31°

-

11

December

56%

30°

-

7