Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

30°

27°

13

Februari

51%

30°

27°

10

Mars

58%

31°

27°

9

April

65%

32°

28°

7

Maj

58%

33°

29°

9

Juni

46%

32°

29°

15

Juli

47%

32°

29°

15

Augusti

47%

32°

29°

13

September

47%

32°

29°

15

Oktober

51%

31°

29°

17

November

51%

31°

29°

16

December

52%

31°

28°

15