Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

29°

26°

8

Februari

60%

30°

26°

5

Mars

65%

32°

27°

5

April

70%

33°

28°

5

Maj

58%

33°

29°

11

Juni

48%

32°

30°

16

Juli

46%

31°

29°

18

Augusti

41%

30°

29°

19

September

45%

31°

29°

18

Oktober

50%

31°

29°

17

November

54%

30°

28°

14

December

50%

29°

27°

12