Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

29°

-

9

Februari

60%

30°

-

5

Mars

64%

32°

-

5

April

70%

33°

-

6

Maj

57%

33°

-

11

Juni

48%

32°

-

16

Juli

46%

30°

-

18

Augusti

41%

30°

-

18

September

45%

31°

-

18

Oktober

50%

31°

-

18

November

54%

30°

-

15

December

50%

29°

-

13