Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

28°

-

13

Februari

57%

29°

-

8

Mars

63%

31°

-

7

April

69%

32°

-

7

Maj

57%

32°

-

12

Juni

48%

31°

-

16

Juli

45%

30°

-

18

Augusti

42%

30°

-

17

September

45%

31°

-

18

Oktober

50%

30°

-

19

November

52%

30°

-

17

December

47%

28°

-

16