Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

30°

26°

4

Februari

63%

31°

26°

2

Mars

68%

33°

27°

3

April

71%

34°

28°

4

Maj

58%

34°

29°

10

Juni

48%

32°

30°

16

Juli

46%

31°

29°

20

Augusti

41%

30°

29°

20

September

46%

31°

29°

18

Oktober

52%

31°

29°

16

November

57%

31°

28°

11

December

54%

30°

27°

7