Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

29°

-

5

Februari

62%

30°

-

3

Mars

66%

32°

-

3

April

70%

33°

-

4

Maj

57%

33°

-

11

Juni

48%

31°

-

17

Juli

46%

30°

-

20

Augusti

40%

30°

-

21

September

45%

30°

-

19

Oktober

50%

30°

-

17

November

55%

30°

-

12

December

53%

29°

-

8