Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

29°

27°

11

Februari

57%

29°

27°

8

Mars

65%

31°

27°

5

April

69%

32°

28°

5

Maj

60%

33°

29°

10

Juni

49%

32°

30°

17

Juli

45%

32°

29°

19

Augusti

46%

32°

29°

18

September

48%

32°

29°

18

Oktober

52%

31°

29°

18

November

51%

30°

28°

16

December

50%

30°

28°

14