Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

28°

-

7

Februari

65%

30°

-

5

Mars

68%

32°

-

6

April

71%

34°

-

7

Maj

64%

34°

-

13

Juni

53%

33°

-

16

Juli

52%

32°

-

17

Augusti

46%

32°

-

18

September

52%

32°

-

16

Oktober

58%

31°

-

15

November

54%

30°

-

13

December

52%

28°

-

9