Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

32°

29°

17

Februari

39%

32°

28°

17

Mars

38%

31°

29°

19

April

44%

32°

29°

20

Maj

43%

32°

29°

20

Juni

42%

32°

29°

18

Juli

41%

31°

29°

17

Augusti

45%

31°

28°

15

September

46%

31°

29°

17

Oktober

45%

32°

29°

19

November

41%

32°

29°

18

December

37%

31°

29°

17