Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

30°

24°

5

Februari

55%

31°

25°

7

Mars

54%

31°

25°

5

April

64%

30°

24°

4

Maj

68%

29°

23°

2

Juni

54%

26°

22°

1

Juli

50%

25°

22°

1

Augusti

58%

25°

21°

1

September

57%

25°

22°

1

Oktober

58%

25°

22°

2

November

62%

26°

22°

1

December

57%

28°

23°

1