Annons

Ovanligt många tropiska stormar på Atlanten!

mikael sjöstrand

Djupa lågtryck väntas i vanliga ordning att bildas kring tropikerna och föra med sig flodvågor, skyfall och starka vindar. Orkansäsongen på Atlanten blir extra intensiv i år till följd av det rådande väderläget.

Vad är en tropisk storm?

En tropisk storm är ett lågtryck som bildats vid tropikerna när vattnet är varmare än 27 grader och det finns rätt förutsättningar högre upp i atmosfären. En tropisk storm ger kraftigt regn och vindhastigheter på minst 17 m/s. Om vindhastigheten når över 32 m/s kallas den istället för orkan, tropisk cyklon eller tyfon beroende på var i världen den bildas.

11 tropiska stormar på Atlanten redan

Orkansäsongen på Atlanten tog fart ovanligt tidigt i år med två tropiska stormar redan i maj. Slutet av augusti, september och oktober är de månader då det vanligtvis bildas flest och starkast tropiska stormar vilket gör att det i år troligen blir fler oväder på Atlanten än normalt.

En intensiv orkansäsong på grund av flera tillfälligheter

Det spås en intensiv orkansäsong på grund av att kraftiga regnväder håller till i den västra delen av Stilla havet och över Västafrika. Det medför i sin tur att de västliga vindarna som blåser strax norr om ekvatorn (passadvindarna) försvagas. I atmosfären finns det delvis därför förutsättningar för att tropiska stormar ska bildas på Atlanten.

Varmt ytvatten är avgörande för att de tropiska stormarna ska växa sig större. Ytvattnet i stora delar av Atlanten har varit varmare än normalt sedan flera månader tillbaka. I mexikanska golfen är ytvattnet 30–32 grader vilket medför en risk för kraftiga orkaner att nå in över Västindien och USA.

Kan en tropisk storm nå in över Sverige?

Hos oss kan det inte bildas eller dra in några tropiska stormar, då de drivs av energi från ytvatten som är över 27 grader. Dock kan rester från tropiska stormar nå oss, men då är det som vanliga lågtryck.

Vad tyckte du om artikeln?

 

 

Publicerad 19 aug 2020