Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

21°

-

12

Februari

47%

20°

-

9

Mars

42%

18°

-

11

April

40%

15°

-

10

Maj

33%

10°

-

12

Juni

30%

-

10

Juli

30%

-

10

Augusti

38%

-

10

September

41%

12°

-

11

Oktober

42%

15°

-

12

November

43%

17°

-

12

December

42%

19°

-

12