Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

11%

-1°

17

Februari

19%

13

Mars

29%

14

April

37%

13

Maj

42%

15°

10°

14

Juni

46%

20°

15°

14

Juli

46%

21°

17°

14

Augusti

44%

20°

18°

15

September

35%

15°

15°

16

Oktober

27%

10°

11°

17

November

19%

18

December

12%

15