Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

11%

-1°

-

16

Februari

19%

-1°

-

13

Mars

29%

-

14

April

37%

-

12

Maj

41%

15°

-

14

Juni

46%

20°

-

14

Juli

44%

21°

-

15

Augusti

43%

20°

-

16

September

35%

15°

-

16

Oktober

26%

10°

-

17

November

19%

-

17

December

12%

-

15