Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

4%

-1°

22

Februari

13%

-1°

21

Mars

24%

19

April

30%

17

Maj

34%

15

Juni

32%

12°

16

Juli

29%

14°

10°

18

Augusti

31%

14°

11°

19

September

24%

10°

10°

22

Oktober

19%

24

November

12%

22

December

4%

23