Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

12%

-3°

-

18

Februari

21%

-3°

-

14

Mars

29%

-

15

April

37%

-

12

Maj

40%

13°

-

15

Juni

44%

18°

-

14

Juli

43%

19°

-

16

Augusti

41%

18°

-

16

September

34%

13°

-

16

Oktober

28%

-

18

November

20%

-

18

December

13%

-1°

-

16