Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

12%

-2°

-

17

Februari

21%

-1°

-

14

Mars

30%

-

14

April

38%

-

13

Maj

42%

15°

-

14

Juni

46%

20°

-

15

Juli

45%

21°

-

15

Augusti

44%

20°

-

16

September

35%

15°

-

16

Oktober

27%

-

18

November

20%

-

18

December

13%

-

17