Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

8%

-

26

Februari

15%

-

22

Mars

23%

-

23

April

31%

-

19

Maj

36%

10°

-

17

Juni

34%

13°

-

17

Juli

29%

14°

-

21

Augusti

31%

14°

-

22

September

21%

11°

-

27

Oktober

19%

-

27

November

14%

-

27

December

7%

-

28