Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

9%

-6°

-

21

Februari

16%

-5°

-

18

Mars

25%

-2°

-

18

April

32%

-

16

Maj

36%

-

14

Juni

33%

11°

-

17

Juli

30%

13°

-

19

Augusti

32%

12°

-

19

September

25%

-

20

Oktober

22%

-

19

November

17%

-2°

-

20

December

9%

-5°

-

22