Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

9%

26

Februari

18%

22

Mars

25%

24

April

34%

20

Maj

38%

13°

19

Juni

37%

16°

11°

18

Juli

34%

17°

14°

20

Augusti

34%

17°

15°

23

September

26%

14°

14°

27

Oktober

22%

10°

12°

28

November

16%

28

December

9%

28