Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

10%

-1°

-

25

Februari

19%

-1°

-

20

Mars

26%

-

22

April

35%

-

18

Maj

38%

10°

-

18

Juni

38%

14°

-

19

Juli

35%

15°

-

20

Augusti

34%

15°

-

22

September

26%

11°

-

26

Oktober

24%

-

26

November

18%

-

26

December

10%

-

26