Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

10%

-8°

-

17

Februari

19%

-6°

-

13

Mars

29%

-

13

April

36%

-

12

Maj

41%

11°

-

14

Juni

40%

16°

-

16

Juli

38%

17°

-

18

Augusti

37%

16°

-

17

September

30%

10°

-

17

Oktober

25%

-

17

November

17%

-2°

-

17

December

10%

-6°

-

17