Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

11%

-4°

-

16

Februari

19%

-3°

-

13

Mars

29%

-

14

April

38%

-

13

Maj

42%

15°

-

15

Juni

45%

20°

-

16

Juli

44%

20°

-

17

Augusti

42%

19°

-

17

September

33%

13°

-

17

Oktober

26%

-

17

November

18%

-

18

December

11%

-2°

-

17