Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

13%

-4°

-

17

Februari

22%

-3°

-

14

Mars

30%

-

14

April

37%

-

13

Maj

40%

14°

-

15

Juni

43%

19°

-

15

Juli

43%

20°

-

17

Augusti

41%

19°

-

17

September

34%

13°

-

16

Oktober

27%

-

17

November

20%

-

17

December

13%

-2°

-

16