Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

17%

-

19

Februari

28%

-

12

Mars

28%

-

17

April

38%

12°

-

13

Maj

43%

17°

-

14

Juni

38%

19°

-

13

Juli

40%

21°

-

13

Augusti

42%

21°

-

13

September

35%

18°

-

15

Oktober

30%

14°

-

16

November

21%

10°

-

18

December

14%

-

19