Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

17%

-

19

Februari

27%

-

12

Mars

29%

-

17

April

38%

12°

-

13

Maj

44%

16°

-

14

Juni

40%

19°

-

13

Juli

40%

21°

-

14

Augusti

43%

21°

-

13

September

36%

18°

-

15

Oktober

30%

14°

-

17

November

21%

10°

-

19

December

15%

-

19