Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

32°

-

2

Februari

46%

34°

-

3

Mars

41%

33°

-

7

April

44%

32°

-

10

Maj

43%

31°

-

14

Juni

35%

29°

-

16

Juli

26%

28°

-

18

Augusti

24%

28°

-

18

September

28%

29°

-

19

Oktober

39%

30°

-

14

November

52%

31°

-

4

December

52%

32°

-

2